დენადობის მიზეზები და თანამშრომელთა შენარჩუნების პრაქტიკა

თანამშრომელთა შენარჩუნება ორგანიზაციის სტაბილურობისა და ბიზნესის წარმატებისთვის ექსტრემალურად მნიშვნელოვანია. თუმცა ბევრ ორგანიზაციას უჭირს თანამშრომლის ხანგრძლივი დროით შენარჩუნება. ეს პრობლემა დგას არა მხოლოდ პატარა და საშუალო ზომის ორგანიზაციებში, არამედ დიდ ორგანიზაციებშიც. თანამშრომელთა დენადობა უარყოფითად აისახება ორგანიზაცის საქმიანობაზე, კლიენტებზე, ბიუჯეტზე , იმიჯზე…

დენადობის მაჩვენებლის შესამცირებლად მნიშვენელოვანია იმ მიზეზების ცოდნა, რის გამოც მიდიან თანამშრომლები ორგანიზაციიდან.

რატომ ტოვებენ თანამშრომლები ორგანიზაციას?

1. მოლოდინების გაუმართლებლობა;
2. არაშესაბამისი როლები;
3. კომპანიის კულტურასთან შეუსაბამობა;
4. სამუშაო გუნდთან და ორგანიზაციასთან ინტეგრაციის ნაკლებობა;
5. განვითარების არასაკმარისი შესაძლებლობები;
6. არაადეკვატური აღიარება და დაფასება;
7. მხარდამჭერი სამუშაო გარემოს ნაკლებობა ან არარსებობა;
8. მენეჯერთან ან ხელმძღვანელთან პრობლემები;
9. კომპენსაციით უკმაყოფილება;
10. სტრესი;
11. ცუდი სამუშაო ბალანსი;
12. დისკრიმინაცია;
13. კომპანიის/ხელმძღვანელობის მიმართ უნდობლობა.

დამსაქმებელმა თავი შეიძლება ინუგეშოს დასაქმების მაძიებელთა დიდი მაჩვენებლით, მაგრამ არ უნდა დაავიწყდეს ის, რომ ამ დიდ ბაზაში კვალიფიციური კანდიდატების პოვნა რთულია და ზოგჯერ შეუძლებელიც.

ქვემოთ ჩამოთვლილია ექვსი “მყარი” HR პრაქტიკა, რომელიც ამცირებს დენადობას:

1. ჯილდოები და აღიარება.
2. დასაქმებულის გაძლიერება (გაზრდილი პასუხისმგებლობა და გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა).
3. სამართლიანი, მიუკერძოებელი და გამჭვირვალე პოლიტიკის, პრაქტიკის, წესებისა და პროცედურების არსებობა;
4. ტრენინგის და განვითარების პროგრამების არსებობა;
5. სამუშაო / ცხოვრების ბალანსი ;
6. ინფორმაციის გაცვლის მუდმივობა.

Report

ავტორი: Rusa Tepnadze

რუსუდან ტეფნაძე - ადამიანური რესურსების სპეციალისტი, პრაქტიკოსი ტრენერი

ბენჯამინ ფრანკლინის ეფექტი: როგორ მოვიპოვოთ მნიშვნელოვანი და დაკავებული ადამიანის კეთილგანწყობა

9 ნაბიჯი თავბრუდამხვევი წარმატების მისაღწევად