in ,

უცხოელთა მიერ საქართველოს მიწების შესყიდვა

 უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სტიქიური მიგრაცია საქართველოში, მათ მიერ ძალიან დიდი რაოდენობით მიწების შესყიდვა და სირაქლემას პოზიციაში მყოფი ხელისუფლება

(წარმოდგენილი მონაცემები მოპოვებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდ reestri.gov.ge-დან და შესაბამისად წარმოადგენს ოფიციალურ მონაცემებს)

როგორც საზოგადოების ფართო ნაწილისთვის დადასტურებულად არის ცნობილი, გასული წლების განმავლობაში ადგილი ჰქონდა უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების დიდი რაოდენობით შესყიდვას. ძალიან ხშირად გამოიხატებოდა უკმაყოფილება იმასთან დაკავშირებით რომ, დროთა განმავლობაში ამ შეუქცევადი პროცესის შედეგად, სოფლად მცოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს არ დარჩებოდათ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები საკმარისი რაოდენობით, რაც ბუნებრივია „საქართველოს სოფლისთვის“ დიდი ზიანის მომტანი იქნებოდა. დაბეჯითებით შეიძლება ვთქვათ რომ, უმსგავსო იყო წინა ხელისუფლების საქციელი, როდესაც თავისი პოლიტიკით ახალისებდა და ხელს უწყობდა უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ საქართველოში დიდი მოცულობით სახნავ-სათესი მიწების შესყიდვას და ამ მიდგომას ეკონომიკურ დასაბუთებას აძლევდა, თითქოს ეს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას ხელს შეუწყობდა. მაგრამ მე, პროფესიით ფინანსისტს, შემიძლია ამასთან დაკავშირებით მოგახსენოთ ჩემი სუბიექტური მოსაზრება. კერძოდ, ლოგიკურად თუ მივყვებით მივიღებთ შემდეგს: პიროვნება, რომელიც უცხო ქვეყანაში იძენს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას, მას ეს მიწა სჭირდება საშუალო ან დიდი მოგების მისაღებად, ვინაიდან სხვა მხრივ შორეულ უცხო ქვეყანაში მიწის შესყიდვას არანაირი დატვირთვა არ აქვს. ანუ თუ შორეული უცხო ქვეყნის მოქალაქე „საქართველოს სოფელში“ ჩამოდის გარკვეული მოგების მისაღებად, გამოდის რომ ადგილობრივ მცხოვრებსაც შუძლია ამ საქმიანობიდან მოგების მიღება მეტი თუ არა არანაკლები რაოდენობით მაინც, და თუ ქართველი გლეხისთვის საკმარისი შემოსავლის მომტანი არის ეს საქმიანობა რატომ არ უნდა შეუწყოს ხელისუფლებამ მას ამ საქმეში ხელი. მეორე, უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ საქართველოში მიღებული შემოსავლის მხოლოდ გარკვეული ნაწილი რჩება ჩვენს ქვეყანაში, ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადების სახით და ასევე მათ მიერ სხვადასხვა პირადი მიზნებისთვის აქ დახარჯული თანხის სახით, ხოლო თუ ამ შემოსავალს საქართველოს მოქალაქე მიიღებს სრულად, ასევე სრულად დარჩება იგი ქვეყნის ფარგლებს შიგნით, ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადების, დაქირავებულზე გაცემული გასამრჯელოს ან მოგების მიმღების მიერ სხვადასხვა პირადი ან საოჯახო საჭიროებებისთვის დახარჯული თანხის სახით.

ეს რაც შეეხება წარსულს.

და რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, დღესაც-მიმდინარე პერიოდში, კიდევ უფრო აქტიურად მიმდინარეობს უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სტიქიური მიგრაცია საქართველოში, მათ მიერ დიდი რაოდენობით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების შესყიდვა და ასევე რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, ხელისუფლება იმყოფება სირაქლემას პოზიციაში.

წარმოგიდგენთ მასალას, რომელიც დავამუშავე ბოლო 3 თვის (2012 წლის 25 ნოემბრიდან – 2013 წლის 25 თებრვლის ჩათვლით) მონაცემების საფუძველზე და რომელიც შეეხება ინდოეთის მოქალაქე პირების მიერ საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების შესყიდვას. ვინმემ ინდოფობიაში რომ არ ჩამომართვას, აქვე დავამატებ რომ, მათ მიმართ მონაცემები აღმოჩნდა უფრო ადვილად ხელმისაწვდომი და ეს არ ნიშნავს რომ მხოლოდ ინდოელების მიერ მიწების ყიდვას ეხება ეს პრობლემა, აქ საუბარია ასევე ყველა სხვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოში მიწების დიდი რაოდენობით შესყიდვაზეც, რამაც სამწუხაროდ მიმდინარე პერიოდში მასიური ხასიათი მიიღო.
(სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების შესყიდვა 2012 წლის 25 ნოემბრიდან – 2013 წლის 25 თებერვლის ჩათვლით)

1. შპს HUNDAL OVERSEAS (ს/კ 400069402)

დამფუძნებლები:
ა) ჯათინდერ სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 100%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) მარნეულის რაიონი, სოფელი კაჩაგანი – 21428.00 კვ.მ.
ბ) მარნეულის რაიონი, სოფელი კაჩაგანი – 21428.00 კვ.მ.
გ) მარნეულის რაიონი, სოფელი კაჩაგანი – 21428.00 კვ.მ.
დ) მარნეულის რაიონი, სოფელი კაჩაგანი – 21428.00 კვ.მ.
ე) მარნეულის რაიონი, სოფელი კაჩაგანი – 21428.00 კვ.მ.
ვ) მარნეულის რაიონი, სოფელი კაჩაგანი – 21432.00 კვ.მ.
სულ: 128572 კვ.მ. = 12.8572 ჰა

2. შპს INDIAN OVERSEAS (ს/კ 400074094)

დამფუძნებლები:
ა) დილბაგ სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 50%
ბ) რანჯოდჰ სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 50%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) მარნეულის რაიონი, სოფელი კაჩაგანი – 21428.00 კვ.მ.
ბ) მარნეულის რაიონი, სოფელი კაჩაგანი/სოფელი კირაჩ მუღანლო – 10039.00 კვ.მ.
გ) მარნეულის რაიონი, სოფელი კაჩაგანი – 60264.00 კვ.მ.
სულ: 91731 კვ.მ. = 9.1731 ჰა

3. შპს DHOOT INTERNATIONAL LTD (ს/კ 400076859)

დამფუძნებლები:
ა) ავტარ სინგჰ კაილეი, ინდოეთი. წილი – 25%
ბ) სურინდერ კაურ კაილეი, ინდოეთი. წილი – 25%
გ) ფირთიფალ სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 25%
დ) ჯასრიინ კაურ, ინდოეთი. წილი – 25%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) მარნეულის რაიონი, სოფელი აზიზქენდი – 340000.00 კვ.მ.
სულ: 340000 კვ.მ. = 34 ჰა

4. შპს NARWANA SERVICES (ს/კ 400077518)

დამფუძნებლები:
ა) გურჯიტ სინგჰ, ინდოეთი. წილი -100%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) მარნეულის რაიონი, სოფელი კაჩაგანი – 77306.00 კვ.მ.
სულ: 77306 კვ.მ. = 7.7306 ჰა

5. შპს DHANOA FARMS (ს/კ 400073335)

დამფუძნებლები:
ა) კამალჯიტ სინგ, ინდოეთი. წილი – 100%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) მარნეულის რაიონი, ქუთლიარის ტერიტორიული ერთეული – 49999.00 კვ.მ.
სულ: 49999 კვ.მ. = 4.9999 ჰა

6. შპს MAAN INTERNATIONAL (ს/კ 400069812)

დამფუძნებლები:
ა) მანპრიტ სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 50%
ა) რანჯიტ სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 50%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) საგარეჯოს რაიონი, სოფელი თოხლიაური – 60000.00 კვ.მ.
ბ) საგარეჯოს რაიონი, სოფელი თოხლიაური – 50000.00 კვ.მ.
სულ: 110000 კვ.მ. = 11 ჰა

7. შპს GILL (ს/კ 400071435)

დამფუძნებლები:
ა) პალვინდერ სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 100%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) საგარეჯოს რაიონი, სოფელი მანავი – 20401.00 კვ.მ.
სულ: 20401 კვ.მ. = 2.0401 ჰა

8. შპს BAL (ს/კ 400071284)

დამფუძნებლები:
ა) ჰარპრიტ სინგჰ ბალ, ინდოეთი. წილი – 100%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) საგარეჯოს რაიონი, სოფელი მანავი – 79249 კვ.მ.
სულ: 79249 კვ.მ. = 7.9249 ჰა

9. შპს INDO and GEORGIA OVERSEAS (ს/კ 400069368)

დამფუძნებლები:
ა) ნარინდერ სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 100%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) მარნეულის რაიონი, სოფელი კურტლიარი – 14000.00 კვ.მ.
ბ) მარნეულის რაიონი, სოფელი კურტლიარი – 13000.00 კვ.მ.
სულ: 27000 კვ.მ. = 2.7 ჰა

10. შპს WAHEGURU AGRI FARMS (ს/კ 400072700)

დამფუძნებლები:
ა) გურუშარან სინგჰ ბრარ, ინდოეთი. წილი – 100%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ჯუგაანი – 9153.00 კვ.მ.
ბ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ჯუგაანი – 9399.00 კვ.მ.
გ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ჯუგაანი – 9399.00 კვ.მ.
დ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ჯუგაანი – 9399.00 კვ.მ.
სულ: 37350 კვ.მ. = 3.7350 ჰა

11. შპს GURINDER (ს/კ 400071122)

დამფუძნებლები:
ა) გურინდერ სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 100%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) გარდაბნის რაიონი, სოფელი ახალი სამგორი – 50000.00 კვ.მ.
სულ: 50000 კვ.მ. = 5 ჰა

12. შპს LADHAR (ს/კ 400071168)

დამფუძნებლები:
ა) მანპირტ სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 100%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) საგარეჯოს რაიონი, სოფელი მანავი – 49833.00 კვ.მ.
სულ: 49833 კვ.მ. = 4.9833 ჰა

13. შპს SATGGURU AGRI FARMS (ს/კ 400069126)

დამფუძნებლები:
ა) გურთიჯ სინგჰ ბრარ, ინდოეთი. წილი – 100%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ტიბაანი – 4200 კვ.მ.
ბ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ტიბაანი – 2003 კვ.მ.
გ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ტიბაანი – 2000 კვ.მ.
დ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ტიბაანი – 6496 კვ.მ.
ე) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ტიბაანი – 797 კვ.მ.
ვ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ტიბაანი – 2597 კვ.მ.
სულ: 18093 კვ.მ. = 1.8093 ჰა

14. შპს SANDHU AGRO FARM (ს/კ 400072354)

დამფუძნებლები:
ა) პარამჯიტ სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 100%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) საგარეჯოს რაიონი, სოფელი მანავი – 40016.00 კვ.მ.
ბ) საგარეჯოს რაიონი, სოფელი მანავი – 40384.00 კვ.მ.
სულ: 80400 კვ.მ. = 8.04 ჰა

15. შპს Ghumaan International Farming (ს/კ 400072390)

დამფუძნებლები:
ა) ჰარბანს სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 100%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 2300.00 კვ.მ.
ბ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 2300.00 კვ.მ.
გ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 2400.00 კვ.მ.
დ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 6800.00 კვ.მ.
სულ: 13800 კვ.მ. = 1.38 ჰა

16. შპს Mangat Farming (ს/კ 400072363)

დამფუძნებლები:
ა) გურმიტ სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 50%
ბ) ჯაგჯიტ სინგჰ, ინდოეთი. წილი – 50%

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები:
ა) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 3900.00 კვ.მ.
ბ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 2500.00 კვ.მ.
გ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 2500.00 კვ.მ.
დ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 2500.00 კვ.მ.
ე) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 1000.00 კვ.მ.
ვ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 1000.00 კვ.მ.
ზ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 1000.00 კვ.მ.
თ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 2299.00 კვ.მ.
ი) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 2300.00 კვ.მ.
კ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 2300.00 კვ.მ.
ლ) სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი – 6800.00 კვ.მ.
სულ: 28099 კვ.მ. = 2.8099 ჰა

სულ 3 თვეში, მხოლოდ ინდოეთის მოქალაქეების მიერ შესყიდული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საერთო ფართობი შეადგენს 120 1833 კვ.მ.-ს ანუ დაახლოებით 121 ჰექტარს.

გიორგი ჩახაია

ჩვენთვის თქვენი აზრი საინტერესოა

Report

ავტორი: B2PGE

ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ პოზიტიურ აზროვნებას, დავთესოთ ჩვენს საზოგადოებაში კეთილი მარცვლები, მეტი წარმატების ნაყოფის მოსატანად და ამაში ჩვენ მთელ სულს და გულს ვდებთ.

ჯეფრი ფოქსი: საიდან მოვიტონოთ იდეა ბიზნესისათვის?

ადამიანებზე ზემოქმედების 20 ხერხი