ინტელექტის 9 ტიპი

1. ბუნებრივი ინტელექტი განსაზღვრავს ადამიანის შესაძლებლობას შეიგრძნოს ცხოველები და მცენარეები. ეს შესაძლებლობა ნიჭად ითვლებოდა ჩვენს ევოლუციურ წარსულში. პირველოფილი მონადიირები და შმგროვებლები ფლობდნენ ამ ნიჭს. დღეისათვის ინტელექტის ეს სახეობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მთელ რიგ სფეროებში, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია ადამიანი გახდეს პროფესიონალი ბოტანიკოსი ან აგრონომი. თანამედროვე საზოგადოება ნაკლებად არის დაინტერესებული ამ ტიპის ინტელექტით, რადგან ჩვენ სულ უფრო მეტის გამორჩევას ვახერხებთ ბუნებისგან.

2. მუსიკალური ინტელექტი – ეს არის ნაბიჯის, რითმის, ტემბრის და ტონის გამორჩევის შესაძლებლობა. ინტელექტის ეს ტიპი საშუალებას გვაძლევს ვიგრძნოთ, შევქმნათ, დავუკრათ მუსიკალური ნაწარმოები. მის გარეშე კომპოზიტორები, დირიჟორები, მუსიკოსები, ვოკალისტები და მსმენელები ვერ შეძლებდნენ მუსიკის მოსმენას.
საინტერესოა, რომ მუსიკალურ ინტელექტს + მათემატიკისკენ მიდრეკილება – ამ ნიშნით იბადებიან ინსტრუმენტალისტები. ისინი კარგად ახერხებენ შინაგანი ხმის გაფილტვრას და შეუძლიათ კარგად და სწრაფად დათვლა.

3. ლოგიკო-მათემატიკური ინტელექტი ეხმარება დათვილის განვითარებას, რთული მათემატიკური და ლოგიკური ამოცანების ამოხსნას. ლოგიკური ინტელექტი, როგორც წესი, კარგად აქვთ განვითარებული მათემატიკოსებს, მეცნიერებს და დეტექტივებს.
ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ინტელექტის ეს ტიპი, მიდრეკილნი არ არიან ურთიერთობებისკენ, ისინი ჩაკეტილები არიან. მათ უფრო ციფრები, ექსპერიმენტები და ლოგიკური ამოცანების ამოხსნა აინტერესებთ.

4. ეგზისტენციალური ინტელექტი
ინტელექტი, რომელიც პოტენციურად ეხმარება იდივიდუუმს ადამიანური არესებობის ღრმა საკითხებთან ბრძოლაში. მაგალითად, ასეთი ინტელექტის მქონე ადამიანებს შეუძლიათ წამოწიონ ახალი თეორიები ცხოვრების აზრთან, კაცობრიობის გაჩენასთან და უკვდავებასთან დაკავშირებით.

5. პიროვნებათშორისი ინტელექტი – ეს არის სხვა ადამიანების გაგებისა და მათთან ურთიერთობის შესაძლებლობა. ის მოიცავს ეფექტურ ვერბალურ და არავერბალურ კომუნიკაციას, ასევე ადამიანებს შორის სხვაობის სწრაფად დანახვის შესაძლებლობას. ამ ინტელექტის მქონე ადამიანებს შეუძლიათ სწრაფად შეამჩნიონ სხვების ხასიათი და ტემპერამენტი.
მასწავლებლები, სოციალური მუშაკები, მსახიობები და პოლიტიკოსები უნდა ფლობდნენ ამ ტიპის ინტელექტს. ახალგაზრდები, რომლები მსგავსი ტიპის ინტელექტს ფლობენ ხშირად ხდებიან ლიდერები თავიანთ გარემოცვაში, არა იმიტომ, რომ უფრო ძლიერები არიან, არამედ იმიტომ, რომ მათთან ურთიერთობა უფრო საინტერესოა და ადამიანები გრძნობენ, რომ მათ ესმით ყველასი.

6. სხეულ-კინეტიკური ინტელექტი – ეს არის ფიზიკური ობიექტებით მანიპულირების და სხვადასხვა ფიზიოლოგიური უნარის გამოყენების შესაძლებლობა. ასეთი ადამიანები კარგად ორიენტირებულნი არიან დროში და სივრცეში. სპორტსმენები, მოცეკვავეები, ქირურგები უნდა ფლობდნენ ამ ინტელექტს.

7. ლინგვისტური ინტელექტი – ეს არის აზროვნების და საკუთარი აზრების მკაფიო ინტერპრეტირების შესაძლებლობა. ლინგვისტიკური ინტელექტი მნიშვნელოვანია პოეტებისთვის, მწერლებისთვის, ჟურნალისტებისთვის და საჯარო პირებისთვის.
ასეთი ინტელექტის მქონე ახალგაზრდა ადამიაებს უყვართ წერა, კითხვა, ისტორიების მოყოლა და კროსვორდების შევსება.

8. პიროვნული ინტელექტი – ეს არის საკუთარი თავის, ასევე საკთარი გრძნობების და აზრების გაგების და ამ ცოდის ცხოვრების დაგეგვაში გამოყენების შესაძლებლობა. ინტელექტის ეს ტიპი ადამიანს აძლევს საკუთარი შესაძლებლობების ჯანსაღად შეფასების და ხარჯების გონივრულად დაგეგმვის შესაძლებლობას.
აღსანიშნავია, რომ ამ ტიპის ინტელექტის მქონე ადამიანები არიან კარგი ფსიქოლოგები. თუმცა ისინი ხშრად ძალიან მორცხვებიც არიან.

9. სივრცითი ინტელექტი – ეს არის სამ განზომილებაში აზროვნების შესაძლებლობა. ასეთი ადამიანები კარგად აღიქვამენ ადგილს, ფიქრებით შეუძლიათ მიხვდნენ რა ელით, ადვილად იღდგენენ სურათს იმ ადგილისა, რომელზეც ეკითხებიან ან რომელსაც იხსენებენ მოცემულ მომენტში.
მეზღვაურები, მფრინავები, სკულპტორები, მხატვრები და არქიტექტორები – ესენი არიან ადამიანები, რომელბსაც აქვთ განვითარებული სვირცითი ინტელექტი. მსგავსი ინტელექტის მქონე ადამიანები ლაბირინთები და ფაზლები არიან. მათ შეუძლიათ საათობით ისხდნენ ნახატთან.

B2PGE

ავტორი: B2PGE

ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ პოზიტიურ აზროვნებას, დავთესოთ ჩვენს საზოგადოებაში კეთილი მარცვლები, მეტი წარმატების ნაყოფის მოსატანად და ამაში ჩვენ მთელ სულს და გულს ვდებთ.

10

25 Breathtaking Views Of The Himalayas, You Will Want To Forget ASAP

12 მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ უნდა დავნებდეთ არასოდეს!