ამ ვიზუალურ სტატისტიკაში თქვენ ნახავთ B2P.GE-ს აუდიტორიის კვლევის შედეგებს,
რომელიც ჩატარდა “ედვერთლაინი”-ს მიერ.
b2p.ge kvleva

 

*გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 5986 ადამიანმა