პიარი და ბრენდინგი

სატელეფონო საუბრები

ისევე როგორც ყველაფერს ცხოვრებაში, საქმიან სატელეფონო ზარებსაც განსაკუთრებული მიდგომა სჭირდება. მრავალი ვიდეო, სტატია თუ ტრენინგი არსებობს, რომლებიც ცდილობენ გვასწავლონ, თუ როგორ ვესაუბროთ კლიენტს ისე, რომ მათ იყიდონ ჩვენგან ნებისმიერი შეთავაზებული

კომუნიკაციები

ომები წაუგიათ, ბიზნეს გარიგებები ჩაშლილა, მეგობრობა დაკარგულა, მოგება დაბნეულა და ყველაფერი ეს – ცუდი კომუნიკაციის გამო. ხალხის უმრავლესობა, მხოლოდ ნათქვამის 60-70% გებულობს და აქედანაც ბევრი არ რჩებათ გონებაში. ასე რომ

საქმიანი სატელეფონო ეტიკეტის ოქროს წესები

ცნობილია, რომ სამუშაო დროის 4-25 პროცენტი იხარჯება საშუალოდ საქმიან საუბრებზე და იმ შემთხვევაში, თუ ტელეფონი მუდმივ სამუშაო იარაღად ითვლება, ეს რიცხვი 90 პროცენტზე ადის. როგორ მოვახერხოთ, რომ სატელეფონო საუბარი გახდეს

საქმიანი მოლაპარაკების 7 წესი

1. ჩაიწერეთყველა საქმიანი მოლაპარაკება უნდა იქნას დეტალურად ჩაწერილი. თუკი თქვენ საქმიან მოლაპარაკებაზე ბლოკნოტის გარეშე გამოცხადდით, შეგიძლიათ თქვენი დაუდევრობა პროფესიონალურ თქვითმკვლელობას გაუთანაბროთ. 2. არ ჩაიცვათ გამომწვევადარ არის საჭირო თქვენი გარდერობიდან ყველა

ფერების ფსიქოლოგია რეკლამაში

ფერთა სიმბოლიკა დღეისათვის ფართოდ გამოიყენება რეკლამაში.ფსიქოლოგებმა დაადგინეს, რომ ლურჯი, ოქროსფერი, თეთრი, შავი ,წითელი – ეს ის ფერებია, რომელიც შეგიძლია გამოიყენო ელიტური სეგმენტის საქონლის შესაფუთად, რადგან ისინი “ძვირფას” ფერებად ითვლება. მართლაც,

საქმიან შეხვედრაში მონაწილეობა

თუ თქვენ საქმიან შეხვედრაზე მიწვეული ბრძანდებით, მაშინ, თქვენ, სავარაუდოდ, არ გექნებათ საშუალება მის მსვლელობაზე ზემოქმედების მოხდენის. თუმცა, მაინც ეცადეთ აკონტროლოთ მოლაპარაკებები. უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა წინასწარ მოემზადოთ შეხვედრისათვის, რათა უფრო ეფექტურად

საქმიანი შეხვედრის ორგანიზება

აქტიური ადამიანის ცხოვრებაში საქმიან შეხვედრებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. აუცილებელია შეგეძლოთ ამგვარი შეხვედრების კონტროლი, რათა ისინი კომუნიკაციის ეფექტური ინსტრუმენტიდან არ გადაიქცნენ თქვენი დროის „შთანმთქმელებად“. საერთოდ, არსებობს საქმიანი შეხვედრების ჩატარების ორი ვარიანტი:

PR-ის ექ­ვსი პრინ­ცი­პი არ­ტურ პე­ი­ჯის მი­ხედ­ვით

ისა­უბ­რე სი­მარ­თლე. სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ უნ­და იცო­დეს სი­მარ­თლე იმის შე­სა­ხებ, რაც ხდე­ბა. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სა­ზო­გა­დო­ე­ბას გა­ვაც­ნოთ კომ­პა­ნი­ის პრაქ­ტი­კუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის, ხა­სი­ა­თე­ბის და იდე­ა­ლე­ბის სრულ­ყო­ფი­ლი სუ­რა­თი. და­ვამ­ტკი­ცოთ არა სიტ­ყვით, არა­მედ საქ­მით. სა­ზო­გა­დო­ე­ბის 90% ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას (PR-ს)

მოლაპარაკებაში წარმატების მიღწევის 14 პუნქტი

1. მოლაპარაკება თქვენს ტერიტორიაზე აწარმოეთ! თუ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია 2. თუ ზემოთ აღნიშნული შეუძლებელია, შეეცადეთ, მოლაპარაკებამ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ჩაიაროს. განსაკუთრებით კი კვების მომსახურების ადგილებში.რატომ? იმიტომ, რომ საჭმელი ყველას აბედნიერებს!

ეფექტური კომუნიკაციის რაობა და ნაირსახეობები

კომუნიკაცია არის კომპლექსური ორმხრივი პროცესი, რომელიც მოიცავს შეტყობინების კოდირების, გადაცემისა და გაშიფრვის პროცესს.ეფექტური კომუნიკაცია საჭიროებს კარგ კომუნიკატორს, რომელიც თავის შეტყობინებას წარმოდგენილ აუდიენციას ნათლად და ეფექტურად გადასცემს. კომუნიკაციას დიდი როლი ენიჭება