ქოლგისებრი ბრენდი და გაფართოვების ტიპები

ქოლგისებრი ბრენდი და გაფართოვების ტიპები

ამბობე, რომ წარმატება სნეულებასავითაა. ასეთი აზრის ჩამოყალიბებას ხელი შეუწყო ქოლგისებრი ბრენდინგის ტექნოლოგიების განვითარების გაზრდამ. ცნობილი ბრენდების სახელწოდების ქვეშ, როგორც წვიმის შემდეგ სოკოები, ჩნდება ახალ-ახალი საქონელი, დროდადრო კარდინალურად ურთიერთსაწინააღმდეგო.

ამ გზით მარკეტოლოგები ცდილობენ გააძლიერონ ძირითადი ბრენდის პოზიციები და შეამცირონ კომპანიის ხარჯები აუცილებელი არსენალის შემუშავებაზე, რაც ახალი მარკის ატრიბუტებისთვისაა საჭირო. ქოლგისებრი ბრენდინგის მომხრეები დარწმუნებულები არიან, რომ დიდი და ცნობილი ბრენდისადმი გამომუშავებული ნდობა და სიყვარული, ავტომატურად გადადის ჯერ ახალ და უცნობ ბრენდზე. 

ნამდვილად ასეა ეს?
საიდმულოს არ წარმოადგენს, რომ მომხმარებელი იმ საქონელს ყიდულობს, რომლის მიმართაც მას დადებითი დამოკიდებულება ჩამოუყალიბდა. ის ასევე რეკომენდაციას უწევს მის რჩეულ საქონელს. თუ საქონელს ბაზარზე მყარი პოზიციები აქვს, მაშინ თამამად შეგვიძლია მას ვუწოდოთ ბრენდი და მიღწეული პოპულარობა გამოვიყენოთ კიდევ უფრო მეტი ეკონომიკური ეფექტის მისაღებად, ქოლგისებურ ბრენდად ქცევით. ფულმა კიდევ უფრო მეტი ფული უნდა მოიტანოს.

ქოლგისებური ბრენდის მექანიზმის მუშაობა მარტივია: წარმატებული მარკა, როგორც ქოლგა თავის ქვეშ იფარებს რამოდენიმე ტიპის საქონელს. მგალითად ასე მსოფლიო მარკა „Bosh“-ი პროდუქციას უშვებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ავტომოტოტექნოლოგიები, უსაფრთხოების ტექნოლოგიები, ელექტროინსტრუმენტები, საყოფაცხოვრებო მოწყობილობები, ხოლო შვეიცარიული კომპანია „Nestle“ აწარმოებს არამარტო შოკოლადს, არამედ სასმელებსც, საბავშვო კვების პროდუქტებს და ა.შ.

დიდი კომპანიებს ბიზნეს-სტრატეგიაში აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ გათვალისწინებული ის ფაქტორი, რომ მათი მთავარი რესურსი უნდა მოხმარდეს საკითხს, რომელიც ხელს უწყობს მომხმარებელზე გავლენის დიდხანს შენარჩუნებას, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს სამომავლო გეგმების მშვიდად დალაგებას. ქოლგისებური ბრენდი საწყის ეტაპზე იღებს ძირითადი ბრენდისგან მხარდაჭერას, რათა მყიდველი დარწმუნებული იყოს, რომ ახალი მომსახურების ან საქონლის ხარისხი დაცულია, ხოლო გარკვეული დროის შემდეგ ახალი ბრენდი იმსახურებს მომხმარებელთა სიმპათიას და ნდობას, როგორც ცალკე აღებული ნიშა. ხშირად ძირითადი ბრენდის სახელი გამოიყენება მხოლოდ შეფუთვაზე, როგორც კომპანიის დასახელება და მისი მისამართი (ეს საკმარისია იმისათვის, რომ მყიდველს ნდობა გაუჩნდეს და შეიძინოს შეთავაზებული პროდუქტცია).

ქოლგისებური ბრენდინგის ტექნოლოგია ხელს უწყობს კონკურენტულ ბრძოლაში რისკების შემცირებას: მომხმარებელი დარწმუნებული ყიდულობს ახალ პროდუქტს, რომელიც გამოშვებულია ცნობილი სავაჭრო ნიშნის მიერ, ვიდრე უცნობი ფირმის წარმოებულს. ასევე „ქოლგა“ ამარტივებს მომიჯნავე ბაზრებზე გასვლას, მაგალითა Gillette-ი უშვებს არამხოლოდ სამართებლებს, ასევე კოსმეტიკურ ხაზსაც, ხოლო Kenzo და Sonja Rykiel – არამარტო ტანისამოსს, ასევე პარფიუმერიას.

თაროებზე საქონლის დალაგება და მოლაპარაკებების წარმოება ცნობილი ბრენდებისთვის გაცილებით მარტივია, ვიდრე სრულიად ახალი მოთამაშეებისთვის შესაბამის სეგმენტში. სწორედ ეს არის ქოლგისებური ბრენდინგის კიდევ ერთი უპირატესობა, კიდევ ერთი შანსი, რომ „ქოლგის“ ქვეშ არსებულ საქონელს ან მომსახურებას პოტენციური მყიდველი ნამდვილად შენიშნავს.

ცნობილია ისეთი ფაქტები, როცა ქოლგისებრი და საბაზო ბრენდის განსხვავებები ერთმანეთთან მიახლოვებას იწყებს და საბოლოოდ მყიდველი ვერც კი ამჩნევს სხავობას მათ შორის, ახალი ბრენდი ადვილად იკავებს ადვილს საბაზო ბრენდის გვერდით. მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ მსუბუქი ლუდი Bud Light-ი, რომელიც ამერიკული ბრენდის Budweiser-ის სუბბრენდია, რომელმაც შეიქმნა საბაზისო ბრენდისგან განსხვავებული, დამოუკიდებელი იმიჯი და გაყიდვების სფეროში სერიოზული უპირატესობებიც აქვს.

თუმცა ბევრი მარკეტოლოგის აზრის, ნებისმიერი „ქოლგის“ მნიშვნელოვანი „პლუსი“ არის სიახლის განვითარებაში მინიმალური ინვესტიციის ჩადება. ამ შემთხვევაში მუშაობს ე.წ. სინერგიზმის კანონი: ფინანსური პოტენციალის გაცილებით ეფექტური მოხმარება, ტექნოლოგებისა და წარმოებული პროდუქციის ურთიერთშევსება, მიმდინარე ხარჯების შემცირება, ძირითადად ადმინისტრაციულის, და სხვა ფაქტორები, რომელბიც იძლევიან შედეგს, რომლის გამოსახვაც შეიძლება შემდეგი ფორმულით: 1+1=3

ქოლგისებური ბრენდი საშუალებას იძლევა კომპანიამ დაზოგოს თანხები ნედლეულზე, ტარაზე და შეფუთვაზე, ასევე სავაჭრო წერტილებში აღჭურვილობაზე (გაფორმება ერთ სტილში ხდება). ასეთი ბრენდის განვითარებისა და მართვისათვის საჭიროა მცირე რაოდენობის სპეციალისტების მოწვევა, როცა სხვადასხვა სასაქონლო ჯგუფებმონობრენდებისთვის მთელი შტატის დაქირავებაა აუცილებელი.

ქოლგისებური ბრენდის ფასეულობა თანდათან გროვდება და დროთა განმვალობაში ის შეიძლება ნამდვილი გიგანტი გახდეს, ასეთი მაგალითა Samsung-ი და L’oreal-ი. თუმცა ეს წარმატება მაშინვე ქრება, თუ ბაზარზე რომელიმე „ქოლგის ქვეშ“ წარმოებული პროდუქტი ჩავარდება. ეს აზიანებს ძირითად ბრენდსაც, მთელი თავისი ახალი მიმართულებებით, რამდენადაც ხარისხის „გაფართოვების“ კონტროლი ძალიან რთულია (ჩვეულებრივ, ახალი პროდუქცია მზადდება ქარხნებში, რომელბიც გაკონტროლებაც ბაზისურ ბრენდს არ შეუძლია). ასეთი გაფართოვების პროცესში არსებობს სხვა რისკიც – კომპანიის იმიჯის გაფუჭება, მაგალითად ასეთი რამ შეემთხვა კომპანია LG-ს და Bosh-ს, რომელბმაც დაკარგეს იდენტურობა, ძირითადი იდეა, რომელიც აერთიანებს ბრენდს. შედეგად მათი სამიზნე აუდიტორიის დიდმა ნაწილმა უპირატესობა მონობრენდებს მიანიჭა.

„ქოლგების“ შექმნის პრაქტიკა გამოიყენება მთელ მსოფლიოში, ამაში არაფერი არაკანონიერი არ არის. ლეგალობის მთავარი პირობა არის ის, რომ საქონელი, რომელიც რეკლმაირდება საერთო ბრენდის ქვეშ, უნდა არსებობდეს რეალურად. ასევე აუცილებელია მკაცრად იქნეს დაცული ანტიმონოპოლიური კანონის ნორმები.

ქოლგისებრი ბრენდის შექმნა – ადვილი ნამდვილად არ არის.

ქოლგისებური ბრენდი ხელს უწყობს ახალი საქონლის ან მომსახურების ბაზარზე გატანის პროცესის დაჩქარებას, ახალი პროდუქტი კი თავის მხრივ ბაზისური ბრენდის პოზიციების გამყარებას უწყობს ხელს.

გაგება „ქოლგისებური“ ძალიან ფართოა, რამდენადაც ასეთი ბრენდის შექმნის რამოდენიმე ხერხი არსებობს (ანუ გაფართოვების ტიპი):

– ხაზოვანი – ყველაზე მარტივი გაფართოვება, რომელიც ჩვეულებრივ აღნიშნავს ახალ გემოვნებას, სუნს, შემადგენელ ნაწილს, დანიშნულებას; ამასთან არ არსებობს ახალი, დარეგისტრირებული დასახელება, ხოლო ბრენდის აღწერილობა ხორციელდება მარტივი სიტყვებით, მაგალითად: „Tide-ი აქტიური ჟანგბადით “;

– სუბბრენდი – გაფართოვება, რომელსაც აქვს თავისი დასახელება, თუმცა ინარჩუნებს კავშირს ბაზისურ ბრენდთან; ჩვეულებრივ სუბბრენდებს წარმოადგენენ ისეთი საქონლის კოლექციები, რომელბიც გარკვეული მახასიათებლებით ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. მაგალითად: Nescafe Classic-ი;

– ცალკეული ბრენდი – სავაჭრო ნიშანი, რომელიც გამოირჩევა მყარი ასოციაციებით: თუ ბრენდი არსებობს დიდი ხნის მანძილზე, მას უყალიბდება საბაზისო ბრენდისგან დამოუკიდებელი, საკუთარი იმიჯი.

გამოიწერეთ სიახლეები უფასოდ!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

About author

B2PGE
B2PGE 1549 posts

ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ პოზიტიურ აზროვნებას, დავთესოთ ჩვენს საზოგადოებაში კეთილი მარცვლები, მეტი წარმატების ნაყოფის მოსატანად და ამაში ჩვენ მთელ სულს და გულს ვდებთ.

View all posts by this author →

You might also like

ბიზნესფსიქოლოგია

15 საინტერესო ფაქტი მილიონერებზე

1. ბევრი მდიდარი ადამიანი არ ურჩევს სხვებს ინსტიტუტში დიდხანს ყოფნას. მილიონერები, რომლებმაც „თავად შექმნეს საკუთარი თავი“ მამის ქონების გარეშე, როგორც წესი, უმაღლესი სასწავლებლის მე-2 კურსს არ გაცდენილან. მილიონერების არც ერთ

სიახლეები

7 ნიშანი იმისა, რომ ხელმძღვანელად ხართ დაბადებული

HootSuite-ის გენერალური დირექტორი რაიან ჰოლმსი გვიზიარებს თავის დაკვირვებების შედეგებს იმის თაობაზე, თუ რა თვისებები უნდა ჰქონდეს ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ ე.წ. სტარტაპის სადავეები აიღონ ხელში ან საკუთარი კომპანია ჩამოყალიბონ. 1. თქვენ

წარმატება და მოტივაცია

როგორ დავიჭიროთ წარმატება „კუდით“?

ნამდვილად საჭიროა წარმატების დაჭერა? თუ ის შემთხვევით მოდის ჩვენთან? არსებობს თუ არა რაიმე საშუალება იმისა, რომ წარმატება „შემოვიტყუოთ“ ჩვენს ცხოვრებაში? ამ სტატიაში ერთად განვიხილავთ 6 ფაქტორს, რომლებიც წარმატებასთან შეხვედრას თითქმის